รายละเอียด

กาแฟอาราบิก้า 100% microground
สร้างขึ้นเพื่อผสมกับน้ำเย็นรสชาติตามธรรมชาติ